Stamboom van de familie Bolhuis

Beknopt overzicht van de Genealogie “BOLHUIS”,
samengesteld door E.C. Bolhuis te Haren.

Eerste generatie:

Eppo tho Equart, geboren in het midden van de 15e eeuw, omstreeks 1450 te Wirdum, overleden omstreeks 1496 te Wirdum en woonde op een grote deftige boerderij “Bolhuis”, is getrouwd geweest, doch de naam van zijn vrouw is onbekend. Uit hun huwelijk werd voor zover bekend één kind geboren:

Abel Eppens tho Equart. (zie I)

Tweede generatie:

(I) Abel Eppens tho Equart, geboren omstreeks1485 op “Bolhuis”, hij trouwde in 1513 met Alith Werumeus, d.v. zijlrichter Henric Lambert van Wierum. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren:

1. Lambert Abels tho Equart
2. Eppo Abels tho Equart (zie II)

Derde generatie:

(II) Eppo Abels tho Equart, geboren (datum niet gevonden) en wonende op “Bolhuis” en noemde zich daarna ook zo, overleed op 12-10-1545 aan de pest, tegelijk met zijn derde vrouw Eeke Tammen, d.v. Sicco Tammen en Baeuwe van Zeerijp. Uit deze drie huwelijken werden vier kinderen geboren; uit het huwelijk met Eeke Tammen een zoon en dochter:

1. Abel Eppens tho Equart (zie III)
2. Engele
3. Eyske
4. Bauwe

Vierde generatie:

(III) Abel Eppens tho Equart genaamd van Bolhuis, geboren op “Bolhuis” te Eekwerd op 29-3-1534, overleden in 1590, trouwt 10-5-1562 te Enselens met Frouke Louwens, geb. te Enselens omstreeks 1540, overleden omstreeks 1626, d.v. Louwe Havickes en Etgijn Elema. Uit hun huwelijk werden 8 kinderen geboren.

1. Louwe Abels van Bolhuis
2. Sicco Abels van Bolhuis
3. Eppo Abels van Bolhuis
4. Popko Abels van Bolhuis
5. Engele Abels van Bolhuis
6. Eyske Abels van Bolhuis
7. Hiltien Abels van Bolhuis
8. Onbekende dochter

Zij zijn na het verraad van Rennenberg anno 1581 gevlucht voor de Spaanse tirannie naar Emden (Oost Friesland) waar zij in ballingschap leefden, alwaar hij zijn bekende kroniek heeft geschreven, en waarin hij voorkomt als gedeputeerde der Ommelanden.

Vijfde generatie:

(IV) Popko Abels van Bolhuis, geb.1571, wonende op “Bolhuis”, eigenerfde, kerkvoogd in 1605 en verder als zodanig genoemd tot 1623, vermoedelijk overleden in 1625, tr.(1) Claeske N., tr.(2) Bewe N. Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren en uit het tweede vier kinderen:

1. Abel Popkes van Bolhuis
2. Claeske Popkes van Bolhuis
3. Louwe Popkes van Bolhuis
4. Jan Popkes van Bolhuis
5. Engel Popkes van Bolhuis
6. Hindrik Popkes van Bolhuis

Zesde generatie:

(V) Abel Popkes van Bolhuis, geb. Middelbert, omstreeks 1590, overl. aldaar in 1670, tr. 1626 Geessien Jans, d.v. Jan Peters en Hille N. te Middelbert. Uit hun huwelijk werden 11 kinderen geboren:

1. Eppo Abels van Bolhuis
2. Popke Abels van Bolhuis
3. Harmen Abels van Bolhuis
4. Pieter Abels van Bolhuis
5. Lubbert Abels van Bolhuis
6. Laurens Abels van Bolhuis
7. Jan Abels van Bolhuis
8. Claesjen Abels van Bolhuis
9. Hille Abels van Bolhuis
10. Popke Abels van Bolhuis
11. Popke Abels van Bolhuis

Zevende generatie:

(VI) Hille Abels van Bolhuis, tr. Middelbert 11-11-1675 Thije Sijmens uit Ezinge, overl. 1691. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren:

1. Abel
2. Sijmen
3. Geeske
4. Abel
5. Geeske
6. Sijemen Thies van Bolhuis (zie VII)
7. Aaltien
8. Aaltien

Achtste generatie:

(VII) Sijemen Thies van Bolhuis, geb. Middelbert 21-8-1686, ouderling te Noorddijk, tr.(1) Hindrikjen Hindriks, overl. bij de geboorte van haar zoon 13-4-1738, tr.(2) 5-5-1740 Jantje Hindriks, jonge dochter van Middelbert, overl. na 1797. Uit het eerste huwelijk werden vijf kinderen geboren en uit het tweede huwelijk werden drie kinderen geboren:

1. Hillegyn van Bolhuis
2. Anje van Bolhuis
3. Hijlke van Bolhuis
4. Hindrik van Bolhuis
5. Hindrik van Bolhuis (zie VIII)
6. Thies Simens van Bolhuis
7. Sybrig van Bolhuis
8. Sybrig Siemens van Bolhuis

Negende generatie:

(VIII) Hindrik van Bolhuis, geb. Noorddijk 13-4-1738, tr.8-4-1758 Sijbrig Jans uit Sappemeer. Uit hun huwelijk werden acht kinderen geboren:

1. Geeske Hindriks van Bolhuis
2. Hillegien Hindriks van Bolhuis
3. Stijntje Hindriks van Bolhuis
4. Annechien Hindriks van Bolhuis
5. Siemen Hindriks van Bolhuis
6. Jannes Hindriks van Bolhuis (zie IX)
7. Hindrik Hindriks van Bolhuis
8. Tyes Hindriks van Bolhuis 

Tiende generatie:

(IX) Jannes Hindriks van Bolhuis, geb. Ten Boer 27-11-1768, overl. voor 1841, timmerman, trouwt ca. 1803/04 te Ten Boer Anje Hindriks Timmer, overl. voor 1841. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren:

1. Jantje Bolhuis, tr. Jan Abrahams Weijer
2. Sibrech Bolhuis
3. Ida Bolhuis
4. Hendrik Jannes Bolhuis (zie X)

Elfde generatie:

(X) Hendrik Jannes Bolhuis, dagloner, geb. Ten Boer 18-03-1812, tr. Slochteren 09-10-1841 Zwaantje Thomas Mulder, geb. 1810, d.v. Thomas Ennes Mulder en Meike Everts Klappinga, dienstmeid. Uit hun huwelijk werden voor zover bekend twee kinderen geboren:

1. Jannes Bolhuis, (zie XI)
2. Hendrik Bolhuis

Twaalfde generatie:

(XI) Jannes Bolhuis, landbouwer, geb. Harkstede 01-08-1844, ovl. Lageland 16-03-1928, tr. Slochteren 26-05-1877 Harmanna Leggelo, geb. Engelbert 25-02-1856, ovl. Lageland 12-04-1933, d.v. Eite Leggelo en Jantje Westerhuis. Uit hun huwelijk werden zeven kinderen geboren:

1.       Jantje Bolhuis
2.       Hendrik Bolhuis
3.       Zwaantje Bolhuis
4.       Eite Bolhuis
5.       Meike Bolhuis
6.       Roelof Bolhuis (zie XII)
7.       Geesje Bolhuis

Dertiende generatie:

(XII) Roelof Bolhuis, geb. Lageland 09-12-1891, ovl. Lageland 25-06-1982, tr. Slochteren 07-01-1922 Margaretha Zonderman, geb. Hoogezand 25-02-1892, ovl. 23-08-1990, d.v. Cornelis Zonderman en Wiechertje Idema. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren:

1. Harmannna Bolhuis, tr. Jakob Heslinga
2. Cornelis Jannes Bolhuis (zie XIII)

Veertiende generatie:

(XIII) Cornelis Jannes Bolhuis, geb. Lageland 11-11-1928, ovl. Groningen 25-04-2011, tr. Ten Boer 25-11-1960 Trijntje Godlieb, geb. Garmerwolde 11-02-1935, ovl. Groningen 15-10-2014. Uit hun huwelijk werd 1 kind geboren:

1. Roelof Jan Cornelis Bolhuis (zie XIV)

Vijftiende generatie:

(XIV) Roelof Jan Cornelis Bolhuis, geb. Groningen 25-08-1967